Ons kantoor hanteert drie soorten betaalmethodes; voor betalend: vast uurtarief of vaste prijsafspraak  (‘fixed price’) en  financiering via de overheid (gefinancierde rechtsbijstand oftewel: een toevoeging/ pro deo).

Steeds meer zien wij in dat er behoefte is aan duidelijkheid en zekerheid wat betreft de kosten. Men wil immers weten wat de behandeling van zijn zaak zal kosten. In dat geval zijn wij bereid om in overleg met u en afhankelijk van de soort zaak een vaste prijs overeen te komen. Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.

Ook kan het zijn dat u zelf een rechtsbijstandverzekring heeft afgesloten. Informeer daarvoor altijd eerst uw eigen rechtsbijstandverzekering om te vragen wat onder de dekking van uw polis valt.

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen binnen kantoortijden (9.00-17.00 uur). Een eerste kennismakingsgesprek van max. 30 minuten is gratis.

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)

De overheid heeft bepaald dat mensen met geen of onvoldoende inkomen/vermogen ook de mogelijkheid dienen te krijgen tot rechtsbijstand door een advocaat. In plaats van het uurtarief dient er dan een eenmalige eigen bijdrage te worden betaald aan ons. De rest financiert de overheid.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2020 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2018 (het peiljaar). De inkomensnormen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd.

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2020.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2020 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2018 (het peiljaar). De eigen bijdragen worden vanaf dit jaar weer geïndexeerd.

Reguliere toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging:

Alleenstaand Normen 2020 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 19.800 € 203 t/m € 27.500
€ 19.801 – € 20.500 € 373 € 27.501 – € 28.500
€ 20.501 – € 21.600 € 533 € 28.501 – € 29.800
€ 21.601 – € 23.500 € 694 € 29.801 – € 33.300
€ 23.501 – € 27.900 € 853 € 33.301 – € 39.400
Boven de € 27.900 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 39.400

Personen- en familierecht

Alleenstaand

Normen 2020

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

Eigen Bijdrage

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 19.800

€ 353

t/m € 27.500

€ 19.801 – € 20.500

€ 427

€ 27.501 – € 28.500

€ 20.501 – € 21.600

€ 587

€ 28.501 – € 29.800

€ 21.601 – € 23.500

€ 747

€ 29.801 – € 33.300

€ 23.501 – € 27.900

€ 881

€ 33.301 – € 39.400

Boven de € 27.900

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 39.400

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 55,- op deze eigen bijdrage.

Mediation

Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation
tot vier uur:

 

Alleen-
staand

   

Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin

   

Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2018

t/m
€ 19.800

€ 19.801 t/m
€ 27.900

Boven
de
€ 27.900

t/m
€ 27.500

€ 27.501 t/m
€ 39.400

Boven
de
€ 39.400

Eigen bijdrage
bij mediation
tot vier uur

€ 55

€ 55

Aanvrager komt
niet in aanmerking
voor een toevoeging

€ 55

€ 55

Aanvrager komt
niet in aanmerking
voor een toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer:

 

Alleen-
staand

   

Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin

   

Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2018

t/m
€ 19.800

€ 19.801 t/m
€ 27.900

Boven
de
€ 27.900

t/m
€ 27.500

€ 27.501 t/m
€ 39.400

Boven
de
€ 39.400

Eigen bijdrage
bij mediation
vier uur of meer

€ 55

€ 109*

Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging

€ 55

€ 109*

Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging

* wanneer u eerder al € 55 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 54 verschuldigd.

Wat is mijn eigen bijdrage bij een Lichte Advies Toevoeging?

Voor de lichte adviestoevoeging gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De normen per 1 januari 2020 zijn:

Alleenstaand

Eigen bijdrage

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

€ 20.500 en lager

€ 80

€ 28.500 en lager

€ 20.501 t/m € 27.900

€ 134

€ 28.501 t/m € 39.400

Boven de € 27.900

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 39.400

LAT personen- en familierecht

Voor LAT personen- en familierecht gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De normen per 1 januari 2020 zijn:

Alleenstaand

Eigen bijdrage

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

€ 20.500 en lager

€ 112

€ 28.500 en lager

€ 20.501 t/m € 27.900

€ 147

€ 28.501 t/m € 39.400

Boven de € 27.900

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 39.400

Vermogensnormen

– Rechtsbijstand en mediation
Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation als het vermogen in box 3 in 2018 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen.

Vrijgesteld per persoon
2018 (het peiljaar) € 30.000

Ouderentoeslag is vanaf 2016 vervallen.

– Heffingsvrij vermogen i.v.m. resultaatsbeoordeling
In 2020 geldt:

Vrijgesteld per persoon Vrijgesteld voor resultaatsbeoordeling
2020 € 30.846 (onder voorbehoud) € 15.422,99 (helft van heffingsvrij vermogen)

Ouderentoeslag is vanaf 2016 vervallen.