Het arbeidsrecht regelt de rechten en plichten van werkgevers en werknemers. Vaak zijn deze rechten en plichten schriftelijk vastgelegd, maar soms ook niet. In alle gevallen kan juridische bijstand noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer uw baan op het spel staat door ontslag op staande voet of wanneer u als werkgever juist met een te dure of onwelwillende werknemer zit opgescheept. Ook kunnen  wij de vaststellingsovereenkomst op juridische geldigheid checken. Zo weet u of u niet onterecht door uw werkgever wordt benadeeld en uw werkloosheidsuitkering daardoor kan mislopen.