Atilla Ünalan - Ünalan Advocatenkantoor

De heer mr. A. (Atilla) Ünalan is afgestudeerd van de Universiteit van Tilburg  met als specialisme Burgerlijk Recht. Naast zijn studie heeft hij zijn eigen rechtspraktijk (Recta Rechtspraktijk) opgestart in 2012. Tot 2018 heeft hij zijn rechtspraktijk zelfstandig voortgezet. Een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als jurist in verschillende rechtsgebieden als, verbintenissenrecht, huurrecht, aansprakelijkheidsrecht en arbeidsrecht, is hij nu als advocaat werkzaam bij Ünalan Advocaten. De nodige ervaring en kundigheid heeft hij uiteraard met zich meegenomen.

Vanwege de terugkomst van zijn zus naar Arnhem, hebben zij samen besloten om de krachten te bundelen en gezamenlijk te gaan werken als familiebedrijf, Ünalan Advocaten. Door de opgebouwde ervaring en kunde zal elke cliënt professioneel bijgestaan worden.

Als advocaat dien je de cliënt goed te begrijpen, dien je de juridische relevantie te kunnen selecteren, je zult het nodige advies moeten uitbrengen en zo nodig zal de juiste rechtsgang gevolgd moeten worden.

De heer mr. A. (Atilla) Ünalan is beëdigd als advocaat en houdt zich bezig met de volgende rechtsgebieden:

– Huurrecht

– Arbeidsrecht

– Verbintenissenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

Meral Ünalan - Ünalan Advocatenkantoor

Mevrouw mr. M.(Meral) Ünalan-Akkan  is getrouwd en heeft een zoontje. Zij heeft haar rechtenstudie in 2009 afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens haar studie heeft zij veel ervaring opgebouwd door te werken bij de vrouwenrechtswinkel in Nijmegen en als buurtbemiddelaar in Arnhem.  Ook heeft zij stage gevolgd bij een groot advocatenkantoor. Vervolgens is zij als advocaat een aantal jaren werkzaam geweest bij een advocatenkantoor in Nieuwegein (Utrecht).  De nodige ervaring en deskundigheid heeft zij hier opgebouwd. Thans heeft zij besloten om een eigen advocatenkantoor te starten in haar geboorteplaats Arnhem.  Als  “Ernhemmer’’ is zij weer teruggekomen om haar potentiële cliënten van juridisch advies te voorzien. Als eigenschappen van haar kun je als volgt beschrijven: gedreven, sociaal, zelfverzekerd, deskundig, vriendelijk en nauwkeurig.

“Als advocaat moet je goed kunnen luisteren en je kunnen verplaatsen in de situatie van je cliënt, zodat je goed kunt begrijpen waar het eigenlijk om gaat. Daarnaast speelt emotie natuurlijk vaak ook een grote rol. Het is prettig om met mensen te werken en hen als advocaat en vertrouwenspersoon in crisissituaties te begeleiden. Het is dan ook cruciaal om een praktische oplossing te vinden, zodat er een goed resultaat wordt bereikt en de cliënt tevreden is. Daar gaat het om.”

Mw. Mr. M.Ünalan-Akkan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Personen-en familierecht

– Erfrecht

– Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.