Soms is een echtscheiding, scheiding van tafel en bed of verbreking van uw samenleving niet te voorkomen. In dat geval kunnen wij u hierbij begeleiden en uw belangen behartigen waarbij aandacht wordt besteed dat u en/of uw kinderen er zo min mogelijk hinder van zullen ondervinden. Scheiding heeft immers zowel emotioneel als financieel impact op partijen.  Door deskundig advies en begeleiding door een advocaat zal de procedure soepel kunnen verlopen. Mevrouw mr. M.Ünalan-Akkan is daarin gespecialiseerd en kan uw belangen behartigen.

Om te kunnen scheiden, moet een echtscheidingsverzoek worden ingediend bij de rechtbank. Dit verzoek dient via een advocaat te worden gedaan voor één van de echtgenoten worden of voor beide echtgenoten gezamenlijk.

Wij behandelen alle onderwerpen die voor u van toepassing zijn, o.a.:

 • gemeenschap van goederen
 • huwelijkse voorwaarden
 • partneralimentatie
 • pensioen
 • kinderalimentatie
 • zorgverdeling
 • gezag
 • omgang, adoptie
 • erkenning, ontkening van vaderschap, gerechtelijke vaststelling
 • naamswijziigng (voor en-/achternaam)
 • echtscheidngsconvenant opstellen
 • ouderschapsplan opstellen
 • alimentatie berekening opstellen
 • voorlopige voorzieningen
 • Jeugdrecht: uithuisplaatsing/ ondertoezichtstelling (Raad voor Kinderbescherming)