Een civiele procedure is een rechtszaak tussen twee partijen. Dat kunnen particulieren zijn, maar ook stichtingen of bedrijven. Het gaat bij een civiele procedure bijvoorbeeld om een burenruzie, een autoschade, arbeidsconflict of scheiding. Het gaat hierbij niet om conflicten met overheden. Het civiel recht wordt ook wel burgerlijk recht genoemd.