Na overlijden kan er vaak een geschil ontstaan over hetgeen de erlater achter zich na laat. De nalatenschap dient dan ook te worden verdeeld. Of dit bij testament is of versterferfrecht maakt niet uit. Wel is de uitvoering daarvan verschillend. De eerste is een notarieel vastgelegd document waarin de wensen van erflater staan vermeld. Bij de tweede is er geen testament aanwezig en dient de nalatenschap volgens de wet te worden verdeeld. Vaak ontstaat onenigheid over de omvang van de boedel of de waardering van de onderdelen. Ook wordt het probleem tegenwoordig groter
indien er ook andere familieproblemen een rol spelen en/of stiefouders of executeurs aanwezig zijn die hun taken niet naar behoren uitvoeren met name voor inzage in stukken. In al deze gevallen kunnen wij uw belangen behartigen in erfrechtkwesties.